Aikamatka: Memento
09.01.2019


Nolan, MEMENTO (2000) 35mm

Valokuvat ja tatuoinnit merkitsevät ajan muistiin. Aika on kirjoitettu ihoon ja valotettu polaroid-kuviin. Iho ja fotokemia muistavat menetetyt hetket. Kuvat ja sanat avaavat reittejä hetkien välille, ja uusi versio tarinasta muodostuu.

Christopher Nolanin trilleri Memento vuodelta 2000 lähtee yhtä aikaa etenemään nykäyksittäin sekä tarinan lopusta alkuun että alusta loppuun. Muistoton ihminen on kuvien ja sanojen varassa. Mutta tarina muuttaa koko ajan muotoaan eriparisten muistinpalasten osuessa yhteen. Muisti pettää, kuvat vaihtuvat, uudet muistiinpanot tatuoidaan ihoon. Ilman muistia aika hajoaa jatkuvasti uudelleenjärjestyviin osiin.

Wed 9.1. at 19.00
Nolan, MEMENTO (2000) 35mm

Photographs and tattoos record memories of time. Time is inscribed in the skin and exposed on polaroid photos. Skin and photochemistry remember the lost moments. Images and words open routes between moments, and a new version of the story is formed.

Memento, a thriller by Christopher Nolan from 2000, starts to proceed in uneven leaps simultaneously from the end to the beginning and from the beginning to the end of the story. A person without memories relies on images and words. But the story transforms all the time as the incompatible fragments of memory collide. Memory fails, images change, new notes are tattooed on skin. Without memory time disintegrates into constantly reorganized shatters.